Denní harmonogram

Denní režim není závazný a může se přizpůsobovat činnostem daného dne.

Příchod dětí do školky

7:30 - 8:30

Dopolední svačina

8:30 - 9:00

Pohybové aktivity, zpívání, spontánní hry, pobyt venku, hry na zahrádce, čtení pohádek.

9:00 - 11:30

Oběd + spánek

11:30 - 14:30

Odpolední svačina

14:30 - 15:00

Odpolední činnosti - dle volby dětí, řízená činnost (modelování, kreslení, malování, vyrábění a ostatní pracovní činnosti)

15:00 - 18:00